Chcieliśmy stworzyć Kancelarię oferującą Klientowi doradztwo praktyczne, pokazując nie tylko możliwe różne wykładnie przepisów podatkowych, ale doradzając - wskazać konkretne - najlepsze w danej sytuacji rozwiązania.

Kancelarię założyliśmy w grudniu 2008 r.

Każdy z nas był na innym etapie swojego rozwoju zawodowego. Mieliśmy poczucie, bazując na doświadczeniu zawodowym, że praca doradcy podatkowego czy to w korporacji, czy indywidulanie niesie ze sobą jednak pewne bariery i ograniczenia.

Jako wspólnicy mamy różne charaktery, doświadczenia i postrzegania pewnych spraw. Łączy nas jednak idea rozwoju Kancelarii i wspierania zawodowego naszych pracowników. To dzięki nim możemy zaoferować naszym Klientom pełne doradztwo we wszystkich zagadnieniach podatkowych.

W dalszym ciągu chcemy najlepiej jak potrafimy – doradzać, wspierać i inspirować naszych Klientów w obszarze zagadnień podatkowych.

Wspólnicy

Sabina Moczko-Wdowczyk

Doradca podatkowy, Partner

tel. +48 71 789 50 50

tel. kom. +48 669 930 233

e-mail: smw[at]taxagroup.pl

Doradca podatkowy (nr wpisu 09738) od 2002 r. Współzałożyciel TaxAGroup. Partner, Prezes Zarządu.

 

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w firmach doradczych Roedl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego oraz Deloitte.

 

Autor i współautor licznych publikacji (artykułów, pozycji książkowych) o tematyce podatkowej.

 

Prowadzi szkolenia dla wielu renomowanych firm szkoleniowych, biegłych rewidentów i innych grup zawodowych. Współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 

Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego.

 

Zakres jej działań obejmuje również postępowania podatkowe i sądowoadministracyjne oraz obsługę podmiotów z krajów niemieckojęzycznych.

Jakub Boberski

Doradca podatkowy, Partner

tel. +48 71 789 50 50

tel. kom. + 48 603 216 503

e-mail: jb[at]taxagroup.pl

Doradca podatkowy (nr wpisu 10377) od 2005 r. Współzałożyciel TaxAGroup. Partner, Członek Zarządu.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, następnie pracując w firmach doradczych Roedl & Partner oraz Deloitte.

 

Autor i współautor licznych publikacji (artykułów, pozycji książkowych) o tematyce podatkowej. Prowadzi szkolenia dla wielu renomowanych firm szkoleniowych.

 

Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych oraz działań restrukturyzacyjnych dla spółek i firm.

dr Monika Mucha

Doradca podatkowy, Partner

tel. +48 71 789 50 50

tel. kom. +48 501 404 111

e-mail: mm[at]taxagroup.pl

Prawnik, Doradca podatkowy (nr wpisu 09739) od 2002 r. Współzałożyciel TaxAGroup. Partner, Członek Zarządu.

 

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2002 r.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym Wrocław Stare Miasto, a następnie pracując w firmie doradczej Roedl & Partner.

 

Autorka licznych publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego oraz licznych artykułów publikowanych m.in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów Publicznych, Samorządu Terytorialnego, Finansów Publicznych. Pełniła też funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego „Podatki w sektorze publicznym”.

 

Stały współpracownik renomowanych firm szkoleniowych np.: Infor, Stowarzyszenie Księgowych, Presscom, PTE, BDO. Prowadzi kursy dla kandydatów na księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów. Wykładowca prawa podatkowego, uczestniczka licznych konferencji naukowych oraz wykładowca studiów podyplomowych uczelni wrocławskich.

 

Specjalizuje się w podatku VAT, szczególnie w sektorze finansów publicznych: gminy, powiaty, uczelnie, szkoły, szpitale, dodatkowo fundacje i stowarzyszenia. Przeprowadza liczne reorganizacje dla spółek i firm.

Jakub o Sabinie:

Bardzo podoba mi się niemiecki styl doradztwa jaki prezentuje Sabina. Przejawia się to nie tylko w biegłej komunikacji z Klientami niemieckojęzycznymi. To przede wszystkim odpowiedzialność za temat, terminowość i wysoka jakość merytoryczna udzielanych odpowiedzi.

 

Monika o Sabinie:

Zawsze kompetentna, przygotowana i gotowa do pomocy i zawodowo i prywatnie. Dogłębnie zbada każde zagadnienie, doradztwo to jej powołanie.

 

Sabina o Jakubie:

Jakub potrafi budować bardzo dobre relacje z Klientami, partnerami biznesowymi jak i pracownikami. Z pasją prowadzi zarówno projekty doradcze, jak i szkolenia.

 

Monika o Jakubie:

Z pozoru wyluzowany, dąży zawsze do celu jaki sobie wyznaczy. Klienci cenią jego rzetelność i terminowość, uczestnicy szkoleń profesjonalizm i poczucie humoru.

 

Sabina o Monice:

Monika jest tytanem pracy. Posiada niezwykłe zasoby energii. Jest niezwykle zaangażowana w to, co robi. Doskonały doradca i wykładowca.

 

Jakub o Monice:

Monika posiada dużą pasję do tego co robi. Zawsze mocno zaangażowana w temat i problemy Klientów. Podoba mi się jej energia i dynamizm w działaniu.