Doradzamy Wspieramy Inspirujemy

Bieżące doradztwo podatkowe

Zrozumiałe i precyzyjne doradztwo w zakresie bieżącego wypełniania obowiązków podatkowych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych stanowi dla nas podstawę współpracy z Klientem, opartą na wzajemnym zaufaniu.

W oparciu o doświadczenie i wiedzę wspieramy naszych Klientów celem zminimalizowania ewentualnych ryzyk podatkowych.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • opracowywanie opinii prawnopodatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego
 • doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych, a także opracowania, wdrożenia oraz rozwoju strategii podatkowej
 • doradztwo w zakresie stosowania instrumentów polityki podatkowej i bilansowej
 • konstruowanie umów oraz ich analiza pod kątem optymalizacji podatkowej
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • bezpośrednie wizyty w organach podatkowych
 • występowanie w imieniu Klienta do organów podatkowych w celu uzyskania wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz opinii zabezpieczającej
 • informowanie o zmianach przepisów podatkowych
 • analizę bieżących zagadnień z zakresu podatku PIT, CIT, VAT, akcyzy, podatku od nieruchomości, PCC i innych danin publicznoprawnych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych
 • inicjowanie interpelacji poselskich w szczególnie istotnych obszarach podatkowych.

Z Klientami spotykamy się nie tylko przy dobrej kawie i słodkiej przekąsce w naszej siedzibie we Wrocławiu, ale chętnie odwiedzamy także Państwa firmę, aby bliżej poznać specyfikę Państwa działalności i móc zaoferować szyte na miarę rozwiązania podatkowe. Kontakt z nami możliwy jest również drogą mailową, a w ramach usługi uzyskujecie Państwo zawsze dostępną i sprawną obsługę telefoniczną.

Doradzamy i inspirujemy naszych Klientów, ale nie obciążamy ich nadmiernie. Jeśli tylko to możliwe część usług realizujemy we wskazanym miejscu, np. w biurze rachunkowym lub Państwa firmie.

Ceny transferowe

Realizując transakcje gospodarcze z podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo należy zachować szczególną staranność przy ustalaniu, a następnie przy dokumentowaniu takiej współpracy. Pozwala to ograniczyć ryzyko podatkowe związane z zakwestionowaniem cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Świadome zarządzanie cenami transferowymi jest jednym z narzędzi skutecznego prowadzenia biznesu.

Celem zapewnienia klientom bezpieczeństwa podatkowego transakcji z podmiotami powiązanymi kompleksowo wspieramy ich przy podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem w zakresie cen transferowych oraz tworzenia optymalnych rozwiązań biznesowych.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • sporządzenie kompleksowej dokumentacji podatkowej cen transferowych – przygotowywanie oraz optymalizacja istniejącej dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi wytycznymi OECD i BEPS
 • analizy porównawcze (benchmarking) – przeprowadzanie analiz porównawczych z wykorzystaniem danych wewnętrznych klienta, a także profesjonalnych baz danych, w celu potwierdzenia lub weryfikacji rynkowego charakteru rozliczeń stron transakcji
 • projekty zabezpieczające ryzyko – rozpoznanie głównych obszarów ryzyka związanych z ustaloną metodą i wysokością wynagrodzenia transakcyjnego oraz propozycja działań je zabezpieczających, opracowywanie polityki cen transferowych
 • postępowania dotyczące cen transferowych – wsparcie i reprezentacja w trakcie prowadzonych postępowań i kontroli podatkowych, a także w sporach sądowych w kwestiach badania rynkowego charakteru transakcji czy też kompletności przedłożonej dokumentacji cen transferowych.

Doradztwo strukturalne

Prowadzenie przedsiębiorstwa to wyzwanie organizacyjne, finansowe i prawne. Częste zmiany w przepisach podatkowych dodatkowo podnoszą ryzyko gospodarcze.

Rozumiemy, że nie ma dwóch takich samych przedsięwzięć. Dlatego oferujemy zindywidualizowane usługi formujące i restrukturyzujące formę prowadzenia Państwa działalności.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz najnowsze instrumenty prawnopodatkowe oferujemy Państwu wsparcie w zakresie:

 • wyboru optymalnej podatkowo formy prowadzenia działalności biznesowej uwzględniającej specyfikę Państwa branży i zaangażowania Państwa finansów
 • zmian restrukturyzacyjnych obejmujących nie tylko przekształcenia form prowadzenia biznesu, lecz także wydzielenia ZCP, wnoszenia aportów do spółek, mając na uwadze bezpieczeństwo podatkowe i bezpieczeństwo majątkowe osób zaangażowanych w przedsięwzięcie
 • przeprowadzenia due dilligence, czyli podatkowej weryfikacji nabywanego lub przejmowanego podmiotu gospodarczego w celu minimalizacji Państwa ryzyka podatkowego
 • wsparcia podatkowego w procesie nabywania i zbywania papierów wartościowych (udziałów, akcji) – analizę podatkową przekształceń, fuzji, podziałów i likwidacji podmiotów gospodarczych.

Zawsze, kiedy pojawia się problem natury podatkowej, z pomocą przychodzimy my, specjaliści z zakresu doradztwa podatkowego. Doskonale znamy przepisy podatkowe i wynikające z nich możliwości. Jesteśmy na bieżąco z wykładnią obowiązujących przepisów podatkowych przez ograny skarbowe, orzecznictwem sądów administracyjnych (zarówno WSA, jak i NSA) oraz Trybunału Konstytucyjnego. Wykorzystując naszą wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym opracowujemy odpowiednie analizy i stwarzamy na ich podstawie najlepsze strategie podatkowe. Nasze rozwiązania w całkowicie legalny sposób umożliwiają minimalizowanie obciążeń podatkowych naszych Klientów.

Jesteśmy specjalistami w swojej dziedzinie, tak samo jak Ty w swojej. Zajmując się doradztwem podatkowym nie zapominamy o towarzyszącym mu ryzyku podatkowym, dlatego staramy się, by przeprowadzane przez nas działania były nie tylko skuteczne, ale i bezpieczne pod względem prawnym. Przekazując nam swoje oczekiwania i wątpliwości podatkowe, dajesz nam szansę do przełożenia ich na wymagane i pożądane efekty. Dokonujemy wszelkich starań po to, byś był zadowolony. Doradztwo podatkowe i podejmowanie nowych wyzwań podatkowych jest naszą pasją. Dbamy więc o to, by to co robimy dawało satysfakcję nie tylko nam, ale przede wszystkim naszym Klientom, bo to oni są dla nas najważniejsi.

Podczas współpracy z naszymi Klientami prowadziliśmy wiele wyspecjalizowanych projektów w zakresie restrukturyzacji procesów podatkowych. Współpracujemy z najlepszymi doradcami podatkowymi, radcami prawnymi, biegłymi rewidentami, co sprawia, że nasze usługi nie mają sobie równych.

Podczas współpracy z naszymi Klientami prowadziliśmy wiele wyspecjalizowanych projektów w zakresie restrukturyzacji procesów podatkowych.

Obsługa podatkowa podmiotów sektora publicznego, związków zawodowych i tzw. trzeciego sektora

Prawo podatkowe obejmuje swym zakresem także funkcjonowanie podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego, szpitali, szkół wyższych, spółek użyteczności publicznej, a także tzw. trzeciego sektora obejmującego organizacje pozarządowe realizujące szczególne zadania społeczne.

W tym aspekcie nasze usługi są absolutnie bezkonkurencyjne.

Bogate doświadczenie, wysoko wykwalifikowani doradcy, zrozumienie specyfiki tych podmiotów i instytucji prawnych to tylko nieliczne atuty.

Zapewniamy Państwu bieżące doradztwo podatkowe, pomoc w wypełnianiu obowiązków podatkowych i sprawozdawczych.

Analizujemy podatkowo projekty z udziałem środków publicznych, w tym pochodzących z UE i innych źródeł zagranicznych. Pomagamy w przekształceniach jednostek sektora finansów publicznych w spółki prawa handlowego.

Zapewniamy wsparcie w zakresie wyliczenia wskaźnika struktury sprzedaży VAT, prewspółczynnika VAT, prawidłowych korekt wieloletnich, prawidłowej kwalifikacji podatkowej wydatków o charakterze statutowym, misyjnym, gospodarczym w aspekcie CIT, VAT i pozostałych danin.

Doradztwo podatkowe przy międzynarodowych transakcjach i inwestycjach

Jesteśmy jedną z niewielu kancelarii, której pracownicy zdobywali doświadczenie zawodowe za granicą. Znajomość rzeczywistości podatkowej w innych krajach Unii Europejskiej, a także poza nią oraz posiadane przez nas kontakty biznesowe pozwalają nam proponować naszym Klientom skuteczne i realne rozwiązania, indywidualnie dopasowane do ich potrzeb.

Mówi się, że często najlepsze są najprostsze rozwiązania. Niestety prowadzenie działalności gospodarczej w realiach międzynarodowych (nawet wewnątrz samej Unii Europejskiej) i analiza skutków podatkowych nawet nieskomplikowanych transakcji w gąszczu przepisów unijnych oraz krajowych, często wymaga zastosowania bardziej wyrafinowanych rozwiązań. W dzisiejszej rzeczywistości nie można wykluczyć sytuacji, w której choćby jedna transakcja będzie miała charakter międzynarodowy. Od prawidłowej analizy takiej transakcji, zależą jej skutki podatkowe, a więc również zbudowanie silnej argumentacji na wypadek kontroli ze strony urzędu skarbowego lub celno-skarbowego.

Na bieżąco analizujemy wytyczne europejskich organów ustawodawczych oraz tendencje podatkowe w innych krajach Unii Europejskiej, aby z wyprzedzeniem doradzać naszym Klientom najbardziej optymalne rozwiązania, dostosowane do tendencji i linii interpretacyjnej organów podatkowych, pojawiających się w naszym kraju.

Nie boimy się wyzwań, lubimy otwierać się na nowe możliwości pragnąc w pełni satysfakcjonować naszych Klientów, dlatego z przyjemnością i ciekawością realizujemy nawet najbardziej skomplikowane projekty doradcze, dokonując analizy wszelkiego rodzaju transakcji i inwestycji międzynarodowych. W swojej działalności doradczej jesteśmy otwarci na wszystkie problemy podatkowe, z którymi zgłoszą się do nas Klienci.

Jako doradcy podatkowi od wielu lat pracujemy dla jednych z największych grup kapitałowych działających w Polsce, inwestycji zagranicznych (również w specjalnych strefach ekonomicznych) oraz inwestycji krajowych w wielu obszarach.

Postępowanie podatkowe i kontrolne oraz spory sądowe

Ścisła współpraca naszych doradców podatkowych oraz radców prawnych z Klientem pozwala na bezbolesne przeprowadzenie Państwa przez postępowanie podatkowe, kontrolne, karno-skarbowe, a jeżeli wymaga tego sytuacja, również przez postępowanie sądowe.

Pragmatyczne podejście do problemu to nasz największy atut. Chętnie wspieramy naszych Klientów na każdym etapie trwającego postępowania lub kontroli, jak również przygotowujemy naszych Klientów do spodziewanych postępowań przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Świadczymy również kompleksową pomoc w uzyskaniu korzystnej dla podatnika interpretacji indywidualnej wydawanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – od sporządzenia wniosku, poprzez jego złożenie i reprezentację w tym zakresie, aż po reprezentację przed sądami administracyjnymi.

Szanując czas i pieniądze naszych Klientów, nasze działania każdorazowo zmierzają do uzyskania korzystnego zakończenia sporu na jak najwcześniejszym etapie przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów postępowania. Zapewniamy wysoki merytoryczny poziom oraz wszechstronność przy prowadzonych postępowaniach. Po udzieleniu nam pełnomocnictwa – my przejmujemy się sprawą, a Ty śpisz spokojnie. Największą satysfakcję daje nam pozytywne zakończenie sporu i prowadzonego postępowania, ale równie ważny jest dla nas Twój spokój i zaufanie, dlatego przez cały czas pozostajemy do Twojej dyspozycji.

Przykładem naszej staranności są liczne sprawy zakończone sukcesem naszych Klientów.

Przeglądy podatkowe

Życzenia i plany naszych Klientów są dla nas najważniejsze. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy zarówno partnerami w biznesie, jak i doradcami i nadrzędnym celem jest dbanie o interesy naszych Klientów. Dlatego łącząc te dwie funkcje, doradzamy Klientom, jak przeprowadzić transakcje w sposób najbardziej dla nich optymalny.

Jeśli jako wspólnik zamierzasz wycofać się z prowadzonego biznesu, planujesz wprowadzić nowego inwestora do spółki, zmniejszyć ryzyko prowadzonej działalności, chcesz zweryfikować obowiązki podatkowe (np. w zakresie cen transferowych), zagraniczna spółka matka oczekuje sprawozdania z działalności Twojej spółki, rozważasz nabycie lub sprzedaż przedsiębiorstwa albo jego restrukturyzację lub po prostu chciałbyś zweryfikować poprawność Twoich rocznych lub wieloletnich rozliczeń podatkowych, idealnym rozwiązaniem będzie dla Ciebie okresowy audyt podatkowy lub due dilligence.

W ramach usługi przeprowadzenia przeglądów podatkowych weryfikacyjnych oraz optymalizacyjnych lub due dilligence, zespół naszych doradców podatkowych wspólnie z zespołem księgowych dokonuje szczegółowej analizy i kontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych Klientów, ale również – na bazie przygotowanego raportu – wskazuje gotowe rozwiązania skrojone na miarę, aby nie tylko uchronić Cię przed ryzykiem podatkowym, ale także, o ile to możliwe, nie generować zbędnego opodatkowania, dawać szansę jego zmniejszenia, odroczenia w czasie lub zidentyfikować sytuację, w której doszło do nadpłacenia podatku wraz z gotowym rozwiązaniem, w jaki sposób najlepiej odzyskać taką nadpłatę.

Zakres, metodologia działania oraz sposób i termin przeprowadzenia przeglądu jest każdorazowo precyzyjnie ustalany z Klientem, aby audyt został przeprowadzony w jak najmniej uciążliwy dla Klienta i jego pracowników sposób.

Wystarczy zatem, że nam zaufasz. My z kolei, dołożymy wszelkich starań, aby w sympatycznej i miłej atmosferze sprawdzić poprawność funkcjonowania Twojego biznesu, wykryć błędne elementy prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej i przekazać Ci gotowe i „szyte na miarę” rozwiązania. Wszystko po to, byś jako przedsiębiorca był nie tylko bezpieczny, ale i spokojny o swoją przyszłość.

Doradzamy i inspirujemy firmy niezależnie od ich formy prawnej czy wielkości przedsiębiorstwa.

Umów się na spotkanie