Wygrana sprawa TAXA przed NSA – przełomowy wyrok

10 lipca 2018 roku ogłoszony został wyrok NSA (sygnatura akt II FSK 1185/16 ) dotyczący użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych, w którym to wyroku Sąd zgodził się ze stanowiskiem naszej Kancelarii, iż wartość miesięcznego doliczenia do przychodu (w zależności od pojemności silnika – 250;400 zł miesięcznie) obejmuje także wydatki na zakup paliwa. To pierwszy a zarazem przełomowy wyrok w przedmiotowym zakresie, szczególnie z uwagi na odmienne stanowiska organów podatkowych.