TaxA wygrała spór z Fikusem – przełomowy wyrok ws. limitu KUP

13 listopada 2018 r. wydany został precedensowy wyrok WSA we Wrocławiu (sygnatura akt I SA/Wr 833/18), w którym przyznano rację naszej kancelarii, iż zgodnie z art. 15c ust. 14 pkt 1 ustawy o CIT ograniczenie zaliczania do KUP kosztów finansowania dłużnego nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 000 000 zł. W efekcie do KUP podatnik może zaliczyć zarówno kwotę 3 mln zł, jak i pozostałą część nadwyżki KFD nad przychodami odsetkowymi – do wysokości 30 proc. podatkowej EBITDA. Sąd wskazał, że skoro sam przepis o tym stanowi, to nie można dokonywać jego wykładni w sposób celowościowy, który uzasadniałby stosowanie takiego ograniczenia (zdaniem MF o skutkach podatkowych decyduje cel przepisu, a nie jego literalne brzmienie – z tego względu twierdził, że do KUP zaliczać należy koszty finansowania dłużnego, albo w wysokości 3 mln zł, albo 30% EBITDA ). To pierwszy, a zarazem przełomowy wyrok we wskazanym zakresie, szczególnie z uwagi na wiele odmiennych stanowisk organów podatkowych. Liczymy więc, że po naszym wyroku w przyszłości zacznie kształtować się korzystna dla podatników linia orzecznicza. Wyrok nie jest prawomocny.