TaxA wygrała spór przed NSA – przełomowy wyrok ws. podatku od nieruchomości

Chcielibyśmy przedstawić jedno z ostatnich osiągnięć TaxA w zakresie opodatkowania infrastruktury narciarskiej. 09 lipca 2019r. wydany został precedensowy wyrok NSA w Warszawie (sygnatura akt II FSK 2693/17), w którym sąd uwzględnił naszą skargę na wcześniejsze rozstrzygnięcie sądu wojewódzkiego. NSA uwzględnił nasze postrzeganie definicji budowli z art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w kontekście również innych przepisów – jak Prawo budowlane) i potwierdził, że podlegającymi opodatkowaniu budowlami mogą być wyłącznie obiekty stacji narciarskiej mające charakter obiektów budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego.

Opisaną powyżej sprawę prowadził Piotr Adamiak – nasz Specjalista ds. podatku od nieruchomości.