Podsumowanie informacji podatkowych 2017

W przeciągu minionego roku przesłaliśmy do naszych Klientów blisko 40 alertów podatkowych, informacji podatkowych oraz aktualnych przeglądów informacji podatkowych w formie zestawienia miesięcznego. To pokazuje jak często następują zmiany związane z problematyką prawno-podatkową.