PODSUMOWANIE 2022 ROKU

  • Otrzymaliśmy 128 interpretacji indywidualnych
  • Otrzymaliśmy 29 wyroków sądowych
  • Napisaliśmy 29 skargi
  • Przeprowadziliśmy 16 wewnętrznych szkoleń
  • Przyjęliśmy w naszym biurze około 350 Klientów
  • Wypiliśmy 17760 filiżanek kawy
  • Wypiliśmy 18250 litrów wody
  • Przejechaliśmy Taxikiem 10515 km