Wigilia 2018

W tym roku Wigilia firmowa dla wszystkich pracowników TaxA odbyła się 14.12.2018 r. w restauracji Patio we Wrocławiu. Wspólnie składaliśmy sobie życzenia i obdarowaliśmy się prezentami. Następnie kontynuowaliśmy spotkanie w jednym z pobliskich lokali.

TaxA wygrała spór z Fikusem – przełomowy wyrok ws. limitu KUP

13 listopada 2018 r. wydany został precedensowy wyrok WSA we Wrocławiu (sygnatura akt I SA/Wr 833/18), w którym przyznano rację naszej kancelarii, iż zgodnie z art. 15c ust. 14 pkt 1 ustawy o CIT ograniczenie zaliczania do KUP kosztów finansowania dłużnego nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3 000 000 zł. W efekcie do KUP podatnik może zaliczyć zarówno kwotę 3 mln zł, jak i pozostałą część nadwyżki KFD nad przychodami odsetkowymi – do wysokości 30 proc. podatkowej EBITDA. Sąd wskazał, że skoro sam przepis o tym stanowi, to nie można dokonywać jego wykładni w sposób celowościowy, który uzasadniałby stosowanie takiego ograniczenia (zdaniem MF o skutkach podatkowych decyduje cel przepisu, a nie jego literalne brzmienie – z tego względu twierdził, że do KUP zaliczać należy koszty finansowania dłużnego, albo w wysokości 3 mln zł, albo 30% EBITDA ). To pierwszy, a zarazem przełomowy wyrok we wskazanym zakresie, szczególnie z uwagi na wiele odmiennych stanowisk organów podatkowych. Liczymy więc, że po naszym wyroku w przyszłości zacznie kształtować się korzystna dla podatników linia orzecznicza. Wyrok nie jest prawomocny.

TaxA obecna na ważnych konferencjach!

Miło nam poinformować, że TaxA była partnerem I Ogólnopolskiej Konferencji Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców KONE, która odbyła się 04.10.2018 r. w Hali Stulecia we Wrocławiu. Uczestniczyło w niej ponad 250 biur rachunkowych i przedsiębiorców. Jednym z prelegentów był Partner TaxA Group Jakub Boberski. Tematem jego prelekcji była „Kontrola biznesowa jako narzędzie wspierania bezpieczeństwa biznesu i ograniczenia ryzyka podatkowe”.

Jakuszyce 2018

W dniach 27-28.09.2018 odbył się wyjazd integracyjny zespołu TaxA Group. Czas spędziliśmy w Hotelu Jakuszyce Sport & Spa. Wieczorem integrowaliśmy się podczas uroczystej kolacji wraz z zaprzyjaźnioną firmą Avanta Audit. Następnego dnia zostaliśmy przeszkoleni z zakresu pierwszej pomocy, zarówno w ramach części wykładowej jak i praktycznej. Ostatnim elementem wyjazdu były warsztaty rachunkowe oraz spotkania menadżerskie w zespołach.

Wyjazd integracyjny

Jak co roku TaxA wybiera się na planowy wyjazd integracyjny, tym razem do Jakuszyc. W związku z tym będziemy nieobecni dnia 28.09.2018 r. w biurze. Wrażeniami z wyjazdu podzielimy się po powrocie.

Nasz zespół

Grono naszych współpracowników systematycznie się powiększa. W ostatnim czasie do naszego zespołu dołączyła kolejna osoba Melania Chudziak.