Nasz zespół

Grono naszych współpracowników systematycznie się powiększa. W ostatnim czasie do naszego zespołu dołączyła Roksana Basty zdobywająca pierwsze szlify w dziedzinie podatków oraz Michał Staniek – doradca podatkowy. Jest to już ósmy doradca podatkowy w naszej spółce!