Nasz zespół

Grono naszych współpracowników systematycznie się powiększa. W ostatnim czasie do naszego zespołu dołączyły kolejne osoby Kamila Bartela, Anna Zapłotna oraz Maria Tsima.