Nasi pracownicy dbają o swój rozwój zawodowy

We wrześniu 2017 r. Ania Napierajczyk uzyskała tytuł magistra ekonomii. Będzie to drugi tytuł magistra Ani!