Nasi pracownicy dbają o swój rozwój zawodowy

We wrześniu 2017 roku Konrad Miazga i Arkadiusz Gaczyński zdali pomyślnie egzamin pisemny na doradcę podatkowego. Cieszymy się razem z nimi i życzymy wielu sukcesów zawodowych!