INFORMACJA

W związku z obowiązującym stanem pandemii nasza Kancelaria wprowadziła dodatkowe środki bezpieczeństwa i instrukcję postępowania/zachowania dla pracowników oraz Klientów przychodzących do naszego biura. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi oraz ich stosowanie. Przestrzeganie przedstawionych zasad pomoże nam wspólnie zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla naszych pracowników oraz dla Państwa.

Instrukcja dla personelu

Instrukcja dla klientów w biurze

Instrukcja dla klientów w przypadku odwiedzin pracownikow