logo

TaxAGroup

Pragniemy poinformować Państwa, iż w wyniku reorganizacji Tax Advisors Group. Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego, z dniem 1 października 2023 r. nastąpi przejście wyodrębnionej z Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiednio do spółki:

  1. SMW Tax Advisory sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001030092 z siedzibą przy ul. Ruska 37/38, 50-072 Wrocław, kapitał zakładowy 20.000,00 zł
  2. MUCHA KRAJOWY SERWIS PODATKOWY Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000808976, z siedzibą przy ulicy Pl. Solidarności 1/3/5 /415, 53-661 Wrocław, kapitał zakładowy 5.000,00 zł
  3. KRAFTAX Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001037615, z siedzibą przy ulicy Jedności Narodowej 97/12, 50-301 Wrocław, kapitał zakładowy 55.900,00 zł

Oznacza to, że od 1 października 2023 r. dotychczasowi doradcy podatkowi oraz konsultanci będą Państwa wspierać z ramienia ww. Spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego oraz uzyskały wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Jako zarząd Tax Advisors Group Sp. z o.o oraz zarządy ww. spółek – informujemy Państwa, że dołożymy wszelkich starań, aby przeprowadzana reorganizacja nie zakłóciła dalszej współpracy i nie spowodowała dla Państwa żadnych niedogodności.

Celem ułatwienia Państwu dostosowania się do zmiany, informujemy, że w okresie przejściowym nadal będą działały dotychczasowe adresy e-mail w ramach struktur spółki Tax Advisors Group Sp. z o.o.  Mogą Państwo również kontaktować się z nami pod nowymi adresami.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt odpowiednio z:

Pani Sabiną Moczko Wdowczyk – tel. 669 930 233, mail:, smw@smw-taxadvisory.pl
Panią Moniką Muchą – tel. 501 404 111 mm@muchaksp.pl
Panem Jakubem Boberskim – tel. 603 216 503 jakub.boberski@kraftax.pl

Z poważaniem
Zarząd Spółki Tax Adviors Group.